Zgłoś się

Do udziału w warsztatach zapraszamy nauczycieli/-lki z Warszawy i spoza niej.

By wziąć w nich udział należy wypełnić formularz internetowy dostępny tutaj. Rekrutacja na warsztaty trwa do 17 lipca.

W ciągu 5 dni od wysłania zgłoszenia i najpóźniej do 20 lipca zgłaszający/-a otrzyma wiadomość na podany w formularzu adres emailowy z informacją o zakwalifikowaniu na warsztat. Potwierdzeniem chęci udziału w warsztacie będzie odesłanie przez zgłaszającego/-cą skanów wydrukowanych i podpisanych zgody na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku.

Rekrutacja do LANH przebiega na podstawie oceny działalności w zakresie edukacji i animacji filmowo-medialnej. Dodatkowym kryterium jest kolejność zgłoszeń.